Provocări în administrația publică din Județul Dâmbovița: anticorupție, etică și integritate instituțională

Provocări în administrația publică din Județul Dâmbovița: anticorupție, etică și integritate instituțională

Provocări în administrația publică din Județul Dâmbovița: anticorupție, etică și integritate instituțională

Asociația Atitudini și Alternative în parteneriat cu Katalyv Business Consulting Group derulează în perioada 9 ianuarie- 9 iulie 2017 proiectul pilot «Provocări în administrația publică din Județul Dâmbovița: anticorupție, etică și integritate instituțională». Acesta are ca scop dezvoltarea capacităţii actorilor locali de a elabora propuneri de politici publice și se derulează în județul Dâmbovița.

Beneficiarii vizați ai proiectului sunt 50 de funcționari publici, personal contractual și aleși locali ce activează în autoritățile și instituțiile publice din județul Dâmbovița, dar și reprezentanți ai partenerilor sociali și organizațiilor neguvernamentale locale.

Activități principale:

  • Realizarea unui studiu privind mecanismele, instrumentele și practicile existente la nivelul administrației și serviciilor publice locale din județul Dâmbovița, în materie de transparență, integritate, dialog, responsabilitate și măsuri anticorupție.
  • Derularea unei campanii de advocacy și de promovare a politicilor anticorupție, etică și integritate în sectorul public din România
  • Instruirea personalului din autoritățile publice, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale locale în domeniul prevenirii corupției şi fraudelor din administrația publică.
  • Sustinerea dezvoltării capacității administrative locale prin acordarea de asistență tehnică gratuită în vederea detectarii incidentelor de coruptie și a implementarii SNA.

 Rezultate:

  • Un raport de cercetare elaborat
  • O campanie de advocacy și de promovare a politicilor anticorupție, etică și integritate derulata
  • 3 training-uri în domeniul prevenirii corupției şi fraudelor din administrația publică desfășurate
  • Minim 50 participanți la instruire
  • Asistență tehnică pentru detectarea incidențelor de corupție acordată

Pentru completare chestionar, dati click aici.