Despre asociație

Asociatia “Atitudini și Alternative” reprezintă o organizație non-profit, independentă, apolitică, neguvernamentală, umanitară și caritabilă, înființată în anul 2005, conform OG. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 

Scopul

 Crezand în unicitatea, demnitatea și valoarea intrinseca a fiecarui om, Asociația urmareste promovarea activă a atitudinilor responsabile și oferirea alternativelor pentru o viață mai buna.

Printre obiective

a) Dezvoltarea şi potenţarea capitalului social, încurajarea şi susţinerea înfiinţării reţelelor sociale, a grupurilor de iniţiativă interesate de dezvoltarea comunitară în spiritul valorilor europene;
b) Sprijinirea instituţiilor, autorităţilor locale şi a altor entităţi publice în dezvoltarea capitalului instituţional;
c) Iniţierea de parteneriate (publice-private) şi implicarea activă în colaborări şi proiecte comune vizând dezvoltarea societăţii civile (inclusiv prin derularea de acţiuni şi proiecte comune cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale sin ţară şi/ sau străinătate);
d) Iniţierea şi susţinerea proiectelor şi acţiunilor vizând educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;
e) Promovarea incluziunii sociale şi a măsurilor active de ocupare în vederea implementării obiectivelor asumate de România, ca stat membru al Uniunii Europene, în documentele comunitare de referinţă (Strategia UE 2020, Pactul European pentru Tineret, Strategia europeana pentru Egalitate de Şanse 2010 – 2015 etc.), în vederea eliminării disparităţilor sociale şi creşterii competitivităţii economice;
f) Susţinerea unor activităţi legate de protecţia mediului şi dezvoltării durabile;
g) Promovarea iniţiativelor de voluntariat la nivel local, regional, naţional, internaţional;

Valori

 – Calitate
– Incredere
– Profesionalism
– Respect