EduAct- Acces unitar la educație de calitate

EduAct- Acces unitar la educație de calitate

EduAct- Acces unitar la educație de calitate

Asociatia Atitudini & Alternative, in parteneriat cu Liceul TehnologicIordache Golescu” – Gaesti, Scoala Gimnaziala Petresti sat Petresti si Scoala Gimnaziala Gherghesti (structura arondata scolii Petresti) –  sat Gherghesti, a demarat proiectul „EduAct – Acces unitar la educaţie de calitate, ID 154476, finantat prin Programul Operational Capital Uman.

Acesta vizeaza dezvoltarea unui mecanism de transfer educational integrat si sustenabil pentru stimularea participarii la educatie a elevilor din invatamantul primar, gimnazial si secundar superior, in sistem OUTDOOR, cu implicarea actorilor locali, prin servicii de prevenire/ tratare a analfabetismului functional, suport educational nonformal, psiho-social, dezvoltare personala si actiuni de inovare sociala.

 In cadrul proiectului, Grupul tinta va fi alcatuit din 321 elevi din minim 3 unitati de invatamant, structurati astfel:

 • 90 elevi din invatamantul primar, din care 13 romi si 90 elevi din zona rurala;
 • 40 elevi din invatamantul gimnazial, din care 10 romi si 40 elevi din zona rurala;
 • 191 elevi din invatamantul secundar superior (clasele IX-X) – din care 10 romi si 50 din zona rurala.

La acestia se adauga:

– 36 persoane din cadrul personalului didactic si/ sau personal de sprijin din invatamantul preuniversitar obligatoriu (ISCED 1-3).

 Activitatile principale

?   Derularea unui program integrat de perfectionare in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale pentru 36 cadre didactice/personal de sprijin;
?   Furnizarea serviciilor de suport educational nonformal pentru stimularea participarii si prevenirea abandonului scolar in cele 5 cluburi create:
 • Clubul de competenta comunicare in limba romana;
 • Clubul de competenta comunicarea in limbi straine: franceza/engleza;
 • Clubul de competenta digitala;
 • Clubul de competenta matematica si competente de baza privind stiinta si tehnologia;
 • Clubul de competenta educatie financiara si antreprenoriala.
?   Furnizarea serviciilor psiho-sociale de sprijin pentru elevii din grupul tinta;
?   Dezvoltarea personala, sociala, a sensibilizarii si a exprimarii culturale prin activitatile desfasurate in cadrul celor 3 cluburi:
 • Clubul de competente sociale si civice;
 • Clubul de educatie pentru viata si sanatate;
 • Clubul de educatie interculturala.
?   Actiuni de inovare sociala prin dezvoltarea unui sistem integrat de sprijin educational in vederea prevenirii abandonului scolar:
 • Crearea si amenajarea a 3 huburi educationale la nivelul celor 3 unitati de invatamant partenere;
 • Crearea unei retele sustenabile de sprijin educational cu actorii interesati;
 • Constituirea retelei de voluntari „VOLUNTARIUM DAMBOVITEAN” si derularea actiunilor de voluntariat cu implicarea comunitatii;
 • Implementarea de initiative vizand inovarea sociala, prin infiintarea a 3 magazine sociale comunitare.

Perioada de implementare: 24 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023

Valoarea totală eligibilă a proiectului este  1,730, 414.94 lei, din care 4,891.46 contribuție proprie. 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European – FSEprin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
 

Related Projects