Vino in echipa noastra!

Angajăm experți POCU

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează:  

 

 1. 1 PROMOTOR LOCAL:

Atribuţii:

 • Participa si asigura suport la identificarea potentialilor beneficiari, selectarea lor in vederea inscrierii in grupul tinta, precum si la implicarea acestora in activitatile proiectului.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A1 / A2.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A2 / A3.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A3.
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii / A2.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea cresterii accesului si/sau mentinerii pe piata muncii / A3.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea stimularii antreprenoriatului si promovarii temelor orizontale.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A 7.1-Actiuni de inovare sociala prin implementarea unui sistem integrat de combatere a discriminarii, promovarea incluziunii sociale, implicare si dezvoltare comunitara.

 

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta –min 3 ani;
 • Experienta in dezvoltare locala/ lucrul cu oamenii – 1 ani
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Perioada contractului:martie- 21 martie 2021.

 

 1. Responsabil activitati educatie

 

Atribuţii:

 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna la activitatile:
 • A 1.1-Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii
 • 3-Derularea activitatilor de indrumare/ orientare, preventie a abandonului scolar
 • 4- Derularea activitatilor de educatie nonformala
 • 5-Actiuni de inovare sociala prin dezvoltarea si implementarea instrumentelor TIC inovatoare utilizate in cadrul activitatilor preventive si remedial-corective
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Raspunde de derularea tuturor activitatilor de educatie (formala/ nonformala). Supervizeaza/ verifica activitatea expertilor implicati.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta –min 3 ani;
 • Experienţă în educatia formala/nonformala– minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila (prezinta avantaj)
 • Disponibilitate de deplasare: min 20% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Perioada contractului:martie- 21 martie 2021.

 

 1. Responsabil grup-tinta

Atribuţii:

 • Raspunde de activitatea de identificare a potentialilor beneficiari si selectarea lor in vederea

inscrierii in grupul tinta. Supervizeaza/ verifica activitatea expertilor implicati.

 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A1 / A2.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A2 / A3.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A3.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii / A2.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea cresterii accesului si/sau mentinerii pe piata muncii/ A3.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea stimularii antreprenoriatului si promovarii temelor orizontale.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta –min 3 ani;
 • Experienta in introducere si prelucrare date/ organizare evenimente/ antreprenoriat. – 1 an
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 40% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Perioada contractului:martie- 21 martie 2021.

 

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 5 martie 2019 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

 

AVANTAJ: persoanele cu abilitati in scrierea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti, cât şi în localiatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care detinerea unui permis auto este un avantaj pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor.

Te aşteptăm,

Echipa Atitudini şi Alternative

www.atitudini-on.ro

 

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează experţi pe urmatoarele poziţii:

 1. Expert informare şi promovare
 2. Asistent manager
 3. Expert campanii informare şi conştientizare-educaţie
 4. Responsabil activităţi educaţie
 5. Expert educaţie nonformală – prevenţie
 6. Expert educaţie nonformală – a doua şansă
 7. Expert consiliere & mentoring educaţie
 8. Expert inovare socială (Coordonator voluntariat)

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti (zona Romană), cât şi în localitatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care deținerea unui permis auto este un avantaj pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus.

Detaliarea posturilor:

 1. Expert informare şi promovare

 Atribuţii:

 • Responsabil cu organizarea şi implementarea măsurilor de informare şi publicitate;
 • Planifică, coordonează, organizează şi monitorizează activitatea de informare şi publicitate;
 • Organizează conferinţele proiectului.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani (de preferat în domeniile: jurnalism, sociologie sau comunicare şi relatii publice);
 • Experienţă în informare, publicitate şi comunicare – minim 1 an;
 • Cunostinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală, organizarea resurselor şi stabilirea priorităţilor;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Asistent manager

 Atribuţii:

 • Contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului;
 • Menţine relația cu partenerii şi experţii din proiect;
 • Monitorizează îndeplinirea activităţilor de către experţii;
 • Centralizează şi analizează rapoartelor lunare de activitate şi corelarea acestora cu pontajele lunare ale echipei.
 • Asigură evaluarea internă a proiectului, alături de Managerul de Proiect.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Certificat de Manager de Proiect (certificat ANC);
 • Experientă similară  de minim 3 ani în proiecte POSDRU (poziţie similară);
 • Cunostinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală, organizarea resurselor şi stabilirea priorităţilor;
 • Rezistenţă la stres. 
 1. Expert campanii informare şi conştientizare-educaţie

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă la activitatea A1.1- Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU;
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului.

Cerinţe minimale

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în organizare evenimente aferente proiectelor- minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Responsabil activitati educație

Atribuţii:

 • Participă si asigura suport la planificare, derulare şi evaluare internă. Activităţi:
 • A1.1- Campanie integrată de informare şi constientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii;
 • A1.3- Derularea activităţilor de îndrumare/ orientare, prevenţie a abandonului şcolar;
 • A1.4- Derularea activităţilor de educaţie nonformală;
 • A1.5- Acţiuni de inovare socială prin dezvoltarea şi implementarea instrumentelor TIC inovatoare utilizate în cadrul activităţilor preventive şi remedial-corective;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU;
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului;
 • Răspunde de derularea tuturor activităţilor de educaţie (formală/ nonformală). Supervizează şi verifică activitatea experţilor implicaţi.

 Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.

5 şi 6. Expert educaţie nonformală (prevenţie/a doua şansă)

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă. Activităţi:
 • A 1.1. Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii;
 • A 1.4. Derularea activităţilor de educaţie nonformală;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Expert consiliere & mentoring educaţie

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă. Activităţi:
 • A1.1. Campanie integrată de informare şi constientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar/ părăsire timpurie a şcolii;
 • A1.3. Derularea activităţilor de îndrumare/ orientare/ prevenţie a abandonului şcolar;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare.
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului

Cerinţe minimale

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în consiliere educaţională/ vocaţională – minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Expert inovare socială (Coordonator voluntariat)

 Atribuţii:

Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă.

Atribuții:

 • Participă în A7.1. Acţiuni de inovare socială prin implementarea unui sistem integrat de combatere a discriminării, promovarea incluziunii sociale, implicare şi dezvoltare comunitară;
 • Coordonează, planifică, organizează un numar de 10 campanii de voluntariat în teritoriu
 • Înfiinţeaza şi coordonează reţeaua de voluntari din teritoriu;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigura suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi in funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU;
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului.

Cerinţe minimale

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în voluntariat/ lucrul cu oamenii, inovaţie civică/ dezvoltare comunitară – minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 2 decembrie 2017 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor.

Te aşteptăm cu drag,

Echipa Atitudini şi Alternative

www.atitudini-on.ro

 

Angajam asistent cercetare

Descrierea postului:

Postul presupune activitati de cercetare  si consultanta privind programele de finantare nerambursabile, elaborarea documentatiei specifice, implementare si raportare.

Responsabilitati:

 • cercetare privind finantarile nerambursabila;
 • identificare finantari nerambursabile (inclusiv PNDR) si potentali clienti;
 • elaborarea documentatiei de proiect/ strategiei de dezvoltare locala;
 • elaborare notificari, clarificari etc
 • consultanta privind implementarea proiectelor  pentru clientii organizatiei.

Cerinte:

 • studii universitare de master in domeniul economic sau sociologic finalizate sau in curs;
 • cunostinte PC (obligatoriu Excel)
 • capacitate de a lucra in echipa
 • atentie la detalii
 • experienta de lucru cu termene si rezistenta la stres
 • cunostinte avansate de limba engleza
 • disponibilitate de lucru intre 6-8 ore/ zi (se stabileste cu exactitate la interviu)

!!! Constituie avantaj cunostintele de econometrie si SPSS.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita cv la adresa office@atitudini-on.ro, pana pe 15 aprilie 2016. Pentru detalii puteti suna la 0742 280 389.

Mentiuni:

 • interviurile vor avea loc in ordinea primirii cv-ului.
 • perioada de proba 14 zile
 • sediul nostru se afla la Piata Romana, langa ASE.