Conferință proiect „Integrare prin Educație și Ocupare în Județul Dâmbovița”

Conferință proiect „Integrare prin Educație și Ocupare în Județul Dâmbovița”

Conferință proiect „Integrare prin Educație și Ocupare în Județul Dâmbovița”
11 Oct 2018 In Anunțuri Comments Off on Conferință proiect „Integrare prin Educație și Ocupare în Județul Dâmbovița”

 11.10.2018

      Conferință proiect „Integrare prin Educație și Ocupare în Județul Dâmbovița”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa va organiza, în ziua de 12 octombrie 2018, începând cu ora 10.00, conferinţa proiectului „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”.

Proiectul se implementează în comuna Corbii Mari șieste cofinanțat prin Programul OperationalCapital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricarei discriminări, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate,  apel de proiecte,Componentă 1 – Apel : POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

Obiectivul general al proiectuluieste reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Conferinţa proiectului va avea loc în Sala Unirii, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, Piața Tricolorului, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa), e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, website: www.cjd.ro.

Persoană de contact: Dragomir Mugurel, manager proiect, tel: 0245.207.661

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European – FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Responsabil Telefon / Fax E-mail
Județul Dâmbovița – prin Consiliul Județean Dâmbovița 0245.207.600 /0245.212.230 consjdb@cjd.roproiect.integrare2018@cjd.ro

 

About the Author:

Share This Article: