Angajăm experți POCU

Angajăm experți POCU

Angajăm experți POCU
22 Nov 2017 In Anunțuri Comments Off on Angajăm experți POCU

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează experţi pe urmatoarele poziţii:

 1. Expert informare şi promovare
 2. Asistent manager
 3. Expert campanii informare şi conştientizare-educaţie
 4. Responsabil activităţi educaţie
 5. Expert educaţie nonformală – prevenţie
 6. Expert educaţie nonformală – a doua şansă
 7. Expert consiliere & mentoring educaţie
 8. Expert inovare socială (Coordonator voluntariat)

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti (zona Romană), cât şi în localitatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care deținerea unui permis auto este un avantaj pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus.

Program de lucru: 8h

Detaliarea posturilor:

 1. Expert informare şi promovare

Atribuţii:

 • Responsabil cu organizarea şi implementarea măsurilor de informare şi publicitate;
 • Planifică, coordonează, organizează şi monitorizează activitatea de informare şi publicitate;
 • Organizează conferinţele proiectului.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani (de preferat în domeniile: jurnalism, sociologie sau comunicare şi relatii publice);
 • Experienţă în informare, publicitate şi comunicare – minim 1 an;
 • Cunostinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală, organizarea resurselor şi stabilirea priorităţilor;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Asistent manager

 Atribuţii:

 • Contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului;
 • Menţine relația cu partenerii şi experţii din proiect;
 • Monitorizează îndeplinirea activităţilor de către experţii;
 • Centralizează şi analizează rapoartelor lunare de activitate şi corelarea acestora cu pontajele lunare ale echipei.
 • Asigură evaluarea internă a proiectului, alături de Managerul de Proiect.

 

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Certificat de Manager de Proiect (certificat ANC);
 • Experientă similară  de minim 3 ani în proiecte POSDRU (poziţie similară);
 • Cunostinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală, organizarea resurselor şi stabilirea priorităţilor;
 • Rezistenţă la stres.

 

 1. Expert campanii informare şi conştientizare-educaţie

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă la activitatea A1.1- Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU;
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului.

Cerinţe minimale

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în organizare evenimente aferente proiectelor- minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Responsabil activitati educație

Atribuţii:

 • Participă si asigura suport la planificare, derulare şi evaluare internă. Activităţi:
 • A1.1- Campanie integrată de informare şi constientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii;
 • A1.3- Derularea activităţilor de îndrumare/ orientare, prevenţie a abandonului şcolar;
 • A1.4- Derularea activităţilor de educaţie nonformală;
 • A1.5- Acţiuni de inovare socială prin dezvoltarea şi implementarea instrumentelor TIC inovatoare utilizate în cadrul activităţilor preventive şi remedial-corective;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU;
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului;
 • Răspunde de derularea tuturor activităţilor de educaţie (formală/ nonformală). Supervizează şi verifică activitatea experţilor implicaţi.

 Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.

5 şi 6. Expert educaţie nonformală (prevenţie/a doua şansă)

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă. Activităţi:
 • A 1.1. Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii;
 • A 1.4. Derularea activităţilor de educaţie nonformală;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Expert consiliere & mentoring educaţie

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă. Activităţi:
 • A1.1. Campanie integrată de informare şi constientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar/ părăsire timpurie a şcolii;
 • A1.3. Derularea activităţilor de îndrumare/ orientare/ prevenţie a abandonului şcolar;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare.
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului

Cerinţe minimale

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în consiliere educaţională/ vocaţională – minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 1. Expert inovare socială (Coordonator voluntariat)

 Atribuţii:

Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă.

Atribuții:

 • Participă în A7.1. Acţiuni de inovare socială prin implementarea unui sistem integrat de combatere a discriminării, promovarea incluziunii sociale, implicare şi dezvoltare comunitară;
 • Coordonează, planifică, organizează un numar de 10 campanii de voluntariat în teritoriu
 • Înfiinţeaza şi coordonează reţeaua de voluntari din teritoriu;
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigura suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi in funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participă cu informaţii, recomandări şi rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului necesare pentru OI/AMPOCU;
 • Elaborează rapoarte şi livrabile specifice activităţilor desfăşurate, conform necesităţilor proiectului.

Cerinţe minimale

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în voluntariat/ lucrul cu oamenii, inovaţie civică/ dezvoltare comunitară – minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 2 decembrie 2017 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor.

Te aşteptăm cu drag,

Echipa Atitudini şi Alternative

www.atitudini-on.ro

About the Author:

Share This Article: